4 Toen vergaderden zich alle oudsten van Israel, en zij kwamen tot Samuel te Rama;