3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;