14 Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen;