13 Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome.