1 Bestraf een ouden man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader; de jonge als broeders;