8 Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn.