18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen.