6 Doch ik hoop, dat gij zult verstaan, dat wij niet verwerpelijk zijn.