6 Den zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is.