Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

2 Koningen 6:22 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
22 Doch hij zeide: Gij zult hen niet slaan; zoudt gij ook slaan, die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen hadt? Zet hun brood en water voor, dat zij eten en drinken, en tot hun heer trekken.
Link Options
More Options
[X]