2 Kronieken 19:1 SVV

1 En Josafat, de koning van Juda, keerde met vrede weder naar zijn huis te Jeruzalem.