Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

2 Kronieken 20:1 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
1 Het geschiedde nu na dezen, dat de kinderen Moabs, en de kinderen Ammons, en het hen anderen benevens de Ammonieten, kwamen tegen Josafat ten strijde.
Link Options
More Options
[X]