25 Hoe zijn de helden gevallen in het midden van den strijd! Jonathan is verslagen op uw hoogten!