27 Hoe zijn de helden gevallen, en de krijgswapenen verloren!