17 Als nu de koning met al het volk te voet was uitgegaan, zo bleven zij staan in een verre plaats.