26 Israel nu en Absalom legerden zich in het land van Gilead.