30 En de koning zeide: Ga om, stel u hier; zo ging hij om, en bleef staan.