10 En Hij boog den hemel, en daalde neder; en donkerheid was onder Zijn voeten.