13 Van den glans voor Hem henen werden kolen des vuurs aangestoken.