41 En Gij gaaft mij den nek mijner vijanden, mijner haters, en ik vernielde hen.