22 Die dingen deed Benaja, de zoon van Jojada; dies had hij een naam onder de drie helden.