26 Helez, de Paltiet; Ira, de zoon van Ikes, de Thekoiet;