32 Eljachba, de Saalboniet; van de zonen van Jazen, Jonathan;