10 David nu ging geduriglijk voort, en werd groot; want de HEERE, de God der heirscharen, was met hem.