1 Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israel, dertig duizend.