11 Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;