19 Groet Priska en Aquila, en het huis van Onesiforus.