6 Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.