Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Amos 7:8 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
8 En de HEERE zeide tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een paslood. Toen zeide de HEERE: Zie, Ik zal het paslood stellen in het midden van Mijn volk Israel; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan.
Link Options
More Options
[X]