Best Known Translations
Other Translations

Colossenzen 1:4 SVV

4 Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen.