14 Toen hoorde hij hen in deze zaak, en hij beproefde ze tien dagen.