42 En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet ontkomen.