Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Daniël 3:27 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
27 Toen vergaderden de stadhouders, de overheden, en de landvoogden, en de raadsheren des konings, deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had, en dat het haar huns hoofds niet verbrand was, en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet gegaan was.
Link Options
More Options
[X]