4 Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis, en in mijn paleis groenende,