20 De ram met de twee hoornen, dien gij gezien hebt, zijn de koningen der Meden en der Perzen.