22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.