17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;