2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;