24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.