15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;