Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Esther 3:4 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
4 Het geschiedde nu, toen zij dit van dag tot dag tot hem zeiden, en hij naar hen niet hoorde, zo gaven zij het Haman te kennen, opdat zij zagen, of de woorden van Mordechai bestaan zouden; want hij had hun te kennen gegeven, dat hij een Jood was.
Link Options
More Options
[X]