Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Exodus 14:26 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
26 En de HEERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagenen en over hun ruiters.
Link Options
More Options
[X]