Best Known Translations
Other Translations

Exodus 14:29 SVV

29 Maar de kinderen Israels gingen op het droge, in het midden der zee; en de wateren waren hun een muur, aan hun rechter hand en aan hun linkerhand.