Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Exodus 25:9 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
9 Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gijlieden dat maken.
Link Options
More Options
[X]