Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Exodus 29:37 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
37 Zeven dagen zult gij verzoening doen voor het altaar, en zult het heiligen; alsdan zal dat altaar een heiligheid der heiligheden zijn; al wat het altaar aanroert, zal heilig zijn.
Link Options
More Options
[X]