Exodus 30:22 SVV

22 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: