Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Exodus 35:30 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
30 Daarna zeide Mozes tot de kinderen Israels: Ziet, de HEERE heeft met name geroepen Bezaleel, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda.
Link Options
More Options
[X]