13 Aangaande de raderen, elkeen derzelve werd voor mijn ogen genoemd Galgal.