5 Doorgraaf u den wand voor hun ogen, en breng daardoor uw gereedschap uit.