62 Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben;